0

  Birim Web Sayfası

Fakülteler, enstitüler, yüksekokulları, meslek yüksek okulları, uygulama araştırma merkezleri, daire başkanlıklarına yönelik birim web sayfaları

0

  Yardım Dökümanı

Her türlü yardım ve bilgilendirme dökümanları, bilgilendirme amaçlı web sayfaları

0

  Otomasyon

Bilgi yönetim sistemleri, kurumsal otomasyonlar

  Arama kutusunda isminizin listelenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Telefon Rehberi  'nde kayıtlı olmanız gerekmektedir.